Säker och trygg förening

Säker och trygg förening är namnet på ett utvecklingsarbete och kvalitetsmärkning för föreningar i Växjö kommun. Certifieringen bygger på ett långsiktigt arbete och är ett stöd för att förbättra säkerhet och trygghet på såväl föreningens anläggning som inom föreningens verksamhet.

Säker och trygg förening är namnet på ett utvecklingsarbete och kvalitetsmärkning för föreningar i Växjö kommun. Certifieringen bygger på ett långsiktigt arbete och är ett stöd för att förbättra säkerhet och trygghet på såväl föreningens anläggning som inom föreningens verksamhet.

Arbetet är initierat och leds av Växjö kommun tillsammans med RF-SISU Småland. Certifierings- och arbetsmaterialet , 3 MB. är utvecklat i samverkan med Linnéuniversitetet. Inom Säker och trygg förening erbjuds föreningar stöd genom utbildning, nätverk, föreläsningar, dokumentation och arbetsmaterial.

Arbetet bygger på en nära samverkan och dialog mellan föreningar och kontaktpersoner på Smålandsidrotten och Växjö kommun. Arbetet bygger även på ett erfarenhetsutbyte föreningar emellan. Syftet med Säker och trygg förening är att stödja utvecklingen av ett hållbart föreningsliv med en positiv samhällspåverkan utifrån jämställdhet, mångfald, miljö och ekonomi. För en föreningsverksamhet som ger möjligheter till en aktiv fritid för barn och ungdomar i en säker och trygg föreningsmiljö.

Målsättningar Säker och trygg

Genom att medverka i Säker och trygg förening får ni stöd i ert arbete att erbjuda en så god idrottslig barn- och ungdomsverksamhet som möjligt genom att:

  • ha en god kontroll på viktiga säkerhetsrutiner för er verksamhet.
  • ta fram underhållsplaner för att långsiktigt erbjuda hållbara anläggningar.
  • se över, och vid behov ta fram, värdegrundsdokument och andra riktlinjer för er verksamhet.
  • planlägga hur de olika riktlinjerna ska utgöra en naturlig del i er idrottsliga verksamhet.
  • både rekrytera och behålla såväl aktiva som ledare.
  • ha en bra och hållbar organisation för verksamheten i er förening.

För mer information, kontakta föreningsservice via kontaktuppgifterna eller via e-post foreningsservice@vaxjo.se.

Certifieringsprocessen för Säker och trygg

Certifieringsprocessen är från och med 2019 två år lång där föreningen jobbar igenom verksamhetens olika delar. Det innefattar två delar där den första fokuserar på föreningens hårda värden (brandskydd, anläggnings- och säkerhetsfrågor) och den andra delen handlar om verksamhetens mjuka värden (implementering av värdegrund, ledarkompetens, barnkonventionen). Certifieringen innebär olika mycket arbete för olika föreningar beroende på hur dessa delar ser ut i dagsläget. Under dessa två år ska föreningen aktivt delta på 8 obligatoriska träffar (fyra per år) och däremellan ha avstämning med Växjö kommun och Smålandsidrotten. Delar som ska lämnas in för bedömning är bland annat:

  • Värdegrund
  • Handlingsplan för implementering av värdegrunden
  • Utbildningsplan, strategi för kompetensutveckling

Under hela processen finns Växjö kommun och RF-SISU Småland med som stöd och i dialog med samtliga föreningar. När föreningen har beslutat sig för att delta, kontakta er handläggare på Växjö kommun eller er idrottskonsulent på RF-SISU Småland.

I föreningsregistret Länk till annan webbplats. ser du vilka föreningar som är certifierade i Säker och trygg.

Senast uppdaterad: 25 mars 2024