Hjälp mot missbruk

Har alkohol, droger eller spel om pengar fått för stor plats i ditt liv eller i din anhörigs liv? 

Vi erbjuder råd, stöd och behandling. Du kommer i kontakt med oss via Växjö kommuns kontaktcenter telefon 0470 - 410 00. Be om att få bli kopplad till Mottagningstelefonen avdelning Vuxna.

Behandlingsenheten - öppenvård för dig som är 20 år eller äldre

Vi vänder oss till dig som har ett eget missbruk och till dig som lever eller har levt nära någon med missbruk eller beroendeproblematik. Behandling sker i form av individuella samtal/familjesamtal. Hur länge en behandling pågår varierar beroende på ditt behov och dina förutsättningar.

Vi som arbetar på Behandlingsenheten har bred kompetens och lång erfarenhet av behandlingsarbete inom missbruks- och beroendevård. Vi har utbildning inom psykodynamisk terapi (PDT), kognitiv beteendeterapi (KBT), återfallsprevention (ÅP) och haschavvänjningsprogrammet (HAP), familjeterapi.

Individuell samtalsbehandling

Insatsen innebär att personen får individuellt anpassad samtalsbehandling för sin missbruks eller beroendeproblematik utifrån angivna metoder. Beslut om tidsomfattning görs genom individuell bedömning tillsammans med personen och hens socialsekreterare.

Är personen ännu inte drogfri kan motiverande behandling inledas under en begränsad period (3 månader), som kan förlängas vid behov. Om inte drogfrihet/nykterhet uppnås avslutas insatsen och ärendet återgår till socialsekreteraren för bedömning av eventuella andra insatser.

Anhörigstöd

Insatsen vänder sig till vuxna personer som är anhöriga till någon som har/har haft missbruksproblematik och eller spelberoende (spel om pengar).

Insatsen kan ske i form av individuella samtal eller familjesamtal. Samtalen tar i regel sin utgångspunkt i hur det är att vara anhörig och vad det innebär att vara medberoende, men också hur missbruket påverkar personen som missbrukar. Samtalen handlar ofta om gränssättning och egenvård.

Välkommen att kontakta oss om du vill fråga om något eller veta mer.

I filmen nedan kan du se och höra mer om vår verksamhet.

Kontakt

 • Stöd och hjälp

  0470-410 00

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Obokade besök: Växjö kommuns kontaktcenter, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

  Bokade besök: Sandgärdsgatan 26 C, Växjö

  Öppettider

  Kontaktcenter: Måndag-fredag, klockan 07.30-16.30

  Sandgärdsgatan: Måndag-fredag, klockan 08.00-16.30,

  lunchstängt klockan 12.00-13.00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2021
Stöd och omsorg