Ladda och tanka bilen grönt

Har du elbil, gasbil eller etanolbil? Här hittar du information om var du kan ladda bilen eller tanka etanol och biogas. 

Laddstolpar för elbil

Det finns flera laddstolpar i Växjö där du kan ladda din elbil. Det tar olika lång tid att ladda din elbil, beroende på laddare och vilken elbil du har.

Gas

Var tankstationer finns för gasbil framgår av kartan. 

HVO förnybar diesel

Merparten av den diesel som säljs på tankstationer i Växjö innehåller minst 30 procent förnybar andel av HVO. 

HVO är en förnybar diesel som bland annat tillverkas av tallolja, rapsolja och slaktavfall. Merparten av den diesel som säljs på bensinstationer i Växjö innehåller redan minst 30 procent förnybar andel. I början av 2015 invigdes Växjös första tankställe för ren HVO, som används av åkeribranschen. 

Etanol E85

Du kan tanka din bil med etanol, E85, på ett flertal tankstationer i Växjö. Du hittar dem genom att gå in på respektive stations egen webbplats.

Senast uppdaterad: 30 april 2024