Avloppsslam och latrin

Du kan beställa hämtning av slam och latrin eller ta hand om latrin själv om du gör det på ett sätt som är bra för miljön. Tömning av slam och latrin i Växjö kommun sköts av Södra Smålands avfall och miljö (SSAM).

Kontakta Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) om du vill beställa hämtning av slam eller latrin, telefon 0470- 59 95 00 eller info@ssam.se.

Själv ta hand om slam och latrin

Du kan få tillåtelse att själv ta hand om slam och latrin om du kan ta hand om det på ett sätt så att det inte sprider smitta eller påverkar miljön.

Enligt föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun ska du ansöka eller anmäla eget omhändertagande.

Eget omhändertagande av slam, ansökan

Eget omhändertagande av slam, ansökan

Förlängt hämtningsintervall

Slam och latrin innehåller smittämnen och bakterier. För att inte sprida föroreningar måste det tas omhand på rätt sätt. Om du har enskilt avlopp, till exempel en trekammarbrunn ska brunnen tömmas varje år.

I undantagsfall kan du få tillåtelse för hämtning av slam vartannat år.

På SSAMs webbplats kan du läsa mer om avloppsslam och latrin. Länk till annan webbplats.

Förlängt hämtningsintervall för slam, ansökan

Förlängt hämtningsintervall för slam, ansökan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 april 2021
Bygga och bo