Avloppsslam och latrin

Du kan beställa hämtning av slam och latrin eller ta hand om latrin själv om du gör det på ett sätt som är bra för miljön. Tömning av slam och latrin i Växjö kommun sköts av Södra Smålands avfall och miljö (SSAM).

Kontakta Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) om du vill beställa hämtning av slam eller latrin, telefon 0470- 59 95 00 eller info@ssam.se.

Slam och latrin innehåller smittämnen och bakterier. För att inte sprida föroreningar måste det tas omhand på rätt sätt. Om du har enskilt avlopp, till exempel en trekammarbrunn ska brunnen tömmas varje år.

I undantagsfall kan du få tillåtelse för hämtning av slam vartannat år. 

På SSAMs webbplats kan du läsa mer om avloppsslam och latrin.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2019
Bygga och bo