Förskolan Kometen

På förskolan Kometen arbetar vi tillsammans för barnens bästa. Vi utgår från att varje barn gör rätt om de kan, vi har ett lågaffektivt förhållningssätt och möter varje barn utifrån sina förutsättningar. Vi vill utveckla varje barns förmåga att våga ta plats i ett demokratiskt samhälle och respektera varandras likheter och olikheter.

Ett gult och orange byggnad. Framför huset finns en parkeringsyta och buskar och träd.

På förskolan sker undervisning både inne och ute med utgångspunkt i tillgängliga lärmiljöer. Undervisningen har fokus på Hållbar utveckling ur den sociala, ekologiska och ekonomiska aspekten. Vi utbildar barnen för att möta både nutid och framtid.

Värdegrundsarbetet är levande och har utgångspunkt i vår Likabehandlingsplan och Barnhälsoplan. Det bidrar till att vi ger varje barn förutsättningar att utvecklas i en miljö som är fri från diskriminering och kränkande behandling.

Vårdnadshavarna lämnar det mest värdefulla de har i våra händer och vi skapar en verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet och på förskolan Kometen lägger vi grunden för det livslånga lärandet. På förskolan Kometen finns ett tillagningskök där maten lagas från grunden.

Kontakt och sjukanmälan

Sjukanmälan Länk till annan webbplats.

Astronauten

Telefon: 0470-73 46 74

Himlavalvet

Telefon: 0470-73 46 71

Norrskenet

Telefon: 0470-73 46 73

Planeten

Telefon: 0470-73 46 75

Solstrålen

Telefon: 0470-73 46 72

Galaxen

Telefon: 0470-73 46 76

Luna

Telefon: 0470-73 46 79

Rektor Rebecca Gunnarsson

Telefon: 0470-432 71
E-post: rebecca.gunnarsson@vaxjo.se

Biträdande rektor Emma Wilsborn Hedberg

Telefon: 0470-59 95 71
E-post: emma.wilsborn-hedberg@vaxjo.se

Hitta till oss

Besöksadress: Uranusvägen 6-8, 352 64 Växjö
Hitta till Förskolan Kometen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 10 april 2024