E-tjänster och blanketter för förskola och skola

Genom våra e-tjänster och blanketter kan du ansöka om allt som rör barn och elever i grundskolan, gymnasiet och inom vuxenutbildningen, såsom barnomsorgsplats, skolskjuts, gymnasieplats eller till exempel göra en skadeanmälan.

Via lärplattformen för förskola och skola kan du ta del av information om ditt barn från förskolan eller skolan. Information om e-tjänsterna Barn- och elevuppgifter och Skolskjuts finns i menyn.

Ansök om autogiro

Ansökan och beslut om placering i förskola fritidshem eller pedagogisk omsorg på grund av särskilda skäl

Ansökan och beslut om utökad placeringstid i förskola fritidshem eller pedagogisk omsorg

Barn- och elevuppgifter – den första vårdnadshavaren lämnar sina uppgifter här.

Barn- och elevuppgifter – den andra vårdnadshavaren signerar genom att logga in på Mina sidor.

Barnomsorgsplats - ansök/ändra/säg upp plats i systemet Saits

Barnomsorgsplats - förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem - ansökan

Delad faktura för föräldrar med gemensam vårdnad

Förändring omsorgstider i förskola och pedagogisk omsorg

Inkomstförfrågan

Ledighet för barn i förskola – 2-6 månader

Lärplattform förskola - IST lärande förskola

Placering i Växjö kommuns förskola från annan kommun

Placering i kommunal förskola i annan kommun

Schema för barnomsorg - ansökan

Schema för barnomsorg - lämna ditt schema i SAITS

Specialkost eller annan kost för barn

Uppsägning av plats i barnomsorg och fritidshem

Ansökan av prövning av grundskoleämnen

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt

Rutin för ansökan av prövning av grundskoleämnen

Ansök om autogiro

Barn- och elevuppgifter – den första vårdnadshavaren lämnar sina uppgifter här.

Barn- och elevuppgifter – den andra vårdnadshavaren signerar genom att logga in på Mina sidor.

Ersättning för måltid eller resa i samband med prao

Fritidsplats - ansök/ändra/säg upp om plats via SAITS

Frånvaroanmälan - ansök via SAITS för vårdnadshavare

Inkomstförfrågan

Inflyttning till Växjö kommun

Kulturskolan - ansökan om plats

Ledighet för elev i grundskolan - ansökan

Lärplattform skola - IST lärande skola - logga in som vårdnadshavare

Lärplattform skola - IST lärande skola - logga in som elev

Modersmålsundervisning - ansökan

Modersmålsundervisning - avanmälan

Schema för fritidshem - lämna ditt schema i SAITS

Skolgång i Växjö kommun, förskoleklass respektive grundskola - ansökan

Skolgång i kommunal förskoleklass respektive grundskola i annan kommun - ansökan

Skolskjuts - ansökan för vårdnadshavare

Specialkost och annan kost för elev

Språkspåret på Pär Lagerkvistskolan - ansökan

Stipendium för fortsatta studier efter grundskola

Ansökan om fritidshem (blankett för dig som saknar mobilt bankid)

Uppsägning av plats i barnomsorg och fritidshem

Utflyttning från Växjö kommun

Val av skola till förskoleklass - ansökan

Val av skola till årskurs 7 - ansökan

Önskemål om skolbyte inom Växjö kommun

Ersättning för elevresa, annan kommun - ansökan

Ersättning för elevresa vid växelvis boende - ansökan

Gymnasieval – ansökan om gymnasieval

Inackorderingsbidrag, resebidrag eller elevresa - ansökan

Ledighet för elev i gymnasiet - ansökan

Medflytt av skolpeng vid skolgång utomlands - ansökan

Modersmålsundervisning gymnasiet - ansökan

Specialkost och annan kost för elev

Ansökan till Växjölöftet vuxenutbildning

Ansökan till Lärvux

Boka tid för studie- och yrkesvägledning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2021