E-tjänster och blanketter för förskola och skola

Genom våra e-tjänster och blanketter kan du ansöka om allt som rör barn och elever i grundskolan, gymnasiet och inom vuxenutbildningen, såsom barnomsorgsplats, skolskjuts, gymnasieplats eller till exempel göra en skadeanmälan.

Via lärplattformen för förskola och skola kan du ta del av information om ditt barn från förskolan eller skolan. Information om e-tjänsterna Barn- och elevuppgifter och Skolskjuts finns i menyn till höger.

 

Ansök om autogiro

Barn- och elevuppgifter – den första vårdnadshavaren lämnar sina uppgifter här.

Barn- och elevuppgifter – den andra vårdnadshavaren signerar genom att logga in på Mina sidor.

Barnomsorgsplats - ansök om plats i Dexter

Delad faktura för föräldrar med gemensam vårdnad

Förändring omsorgstider i förskola och pedagogisk omsorg

Inkomstförfrågan

Ledighet för barn i förskola – 2-6 månader

Lärplattform förskola - IST lärande förskola

Placering i Växjö kommuns förskola från annan kommun

Placering i kommunal förskola i annan kommun

Schema för barnomsorg - lämna ditt schema i Dexter

Uppsägning av plats i barnomsorg och fritidshem

Ansök om autogiro

Barn- och elevuppgifter – den första vårdnadshavaren lämnar sina uppgifter här.

Barn- och elevuppgifter – den andra vårdnadshavaren signerar genom att logga in på Mina sidor.

Inkomstförfrågan

Fritidsplats - ansök om plats via Dexter

Frånvaroanmälan - ansök via Dexter

Inflyttning till Växjö kommun

Kulturskolan - ansökan om plats

Ledighet för elev - ansökan

Lärplattform skola - IST lärande skola - logga in som vårdnadshavare

Medflytt av skolpeng vid skolgång utomlands - ansökan

Modersmålsundervisning - ansökan

Modersmålsundervisning - avanmälan

Schema för fritidshem - lämna ditt schema i Dexter

Skolgång i Växjö kommun, förskoleklass respektive grundskola - ansökan

Skolgång i kommunal förskoleklass respektive grundskola i annan kommun - ansökan

Skolskjuts, den första vårdnadshavaren ansöker här

Skolskjuts, den andra vårdnadshavaren signerar genom att logga in på Mina meddelanden

Sommarskola åk 8 och 9 - ansökan

Stipendium för fortsatta studier efter grundskola

Uppsägning av plats i barnomsorg och fritidshem

Utflyttning från Växjö kommun

Önskemål om skolbyte inom Växjö kommun

Lärplattform skola - IST lärande skola - logga in som elev

Ersättning för elevresa vid växelvis boende - ansökan

Gymnasieval – ansökan om gymnasieval

Gymnasieval – information på Gymnasium Kronoberg

Inackorderingsbidrag, resebidrag eller elevresa - ansökan

Ledighet för elev - ansökan

Medflytt av skolpeng vid skolgång utomlands - ansökan

Modersmålsundervisning gymnasiet - ansökan

Sommarskola gymnasiet åk 1 och 2 - ansökan

Specialkost och annan kost för elev

Ansökan till Växjölöftet vuxenutbildning

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2019