Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Projekt

Inom Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge sker kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte bland annat i projektform. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge har genomfört ett flertal projekt sedan starten 2003. Här kan du läsa om de olika projekten.

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge har under 2009-2010 tagit fram gemensamma bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå för enskilda avlopp, i samarbete med Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge har under 2012 gemensamt tagit fram ett förslag till policy för fordonstvättar. Observera att policyn inte är politiskt antagen, utan det är upp till varje kommun att ta beslut om vilken policy som ska gälla i kommunen.

Nätverket för livsmedelskontroll inom Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge har genomfört ett kontrollprojekt om märkning av ägg. Erfarenheter av dålig märkning låg som grund. Kontroll av att märkning av ägg på försäljningsställen uppfyller lagstiftningen. Kontrollen gällde både lösviktsägg och förpackade ägg. Projektet har fungerat som kompetensutveckling för inspektörerna och utveckling av samsyn mellan kommunerna.

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge och Byggsamverkan Kronoberg har under 2012-2015 genomfört ett tillsynsprojekt om rivningsavfall.

Slutrapport tillsynsprojekt rivningsavfall

Vägledningsmaterial som använts i projektet

Här finns vägledningsmaterial att använda och anpassa efter respektive kommuns grafiska profil

Handledning Tillsyn vid rivning

Bilaga 1: Brev till byggnadskontoret inför rivningsprojekt

Bilaga 2: Meddelande till byggherren före rivning

Bilaga 3: Slutredovisning av rivningsavfall

Bilaga 4: Checklista vid inspektion

Bilaga 5: Kommentarer till checklistan

Bilaga 6: Brev till byggherren efter rivning

Bilaga 7: Blankett för rapportering av tillsynsresultat

Schema för handläggning från nationellt projekt

Handläggningschema rivningsärenden

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge har under 2014 tagit fram en informationsbroschyr med regler och tips för eldning med ved och andra biobränslen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2021
Hållbar utveckling