Projekt

Inom Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge sker kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte bland annat i projektform. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge har genomfört ett flertal projekt sedan starten 2003. Här kan du läsa om de olika projekten.

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge har under 2009-2010 tagit fram gemensamma bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå för enskilda avlopp, , 510 kB. i samarbete med Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge har under 2012 gemensamt tagit fram ett förslag till policy för fordonstvättar , 335 kB.. Observera att policyn inte är politiskt antagen, utan det är upp till varje kommun att ta beslut om vilken policy som ska gälla i kommunen.

Nätverket för livsmedelskontroll inom Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge har genomfört ett kontrollprojekt om märkning av ägg. , 165 kB. Erfarenheter av dålig märkning låg som grund. Kontroll av att märkning av ägg på försäljningsställen uppfyller lagstiftningen. Kontrollen gällde både lösviktsägg och förpackade ägg. Projektet har fungerat som kompetensutveckling för inspektörerna och utveckling av samsyn mellan kommunerna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2021
Hållbar utveckling