Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nu ska Växjös sopkärl kalla på sopbilarna när det är dags för tömning

Den 25 april startar testet av den nya lösningen i flera av miljöhusen i Växjö.

I Växjö pågår ett innovationsprojekt där sopkärlen i miljörummen ska kunna kalla på sopbilarna när de är fulla, istället för att rutterna styrs av datumbestämda körscheman.

Den nya lösningen har utvecklats inom ramen för Diaccess-projektet. Huvudägare för projektet är Växjö kommun och behovsägare i detta fall är SSAM (Södra Smålands Avfall och Miljö), som tillsammans Wexnet och innovatören Bintel AB har tagit fram den nya lösningen i tätt partnerskap.

Den nya lösningen är baserad på IoT-teknik. Med hjälp av sensorer på sopkärlen ska data samlas in om när det blir dags att tömma. Den stora utmaningen har varit att sätta upp en systemarkitektur som genererar behovsanpassade körscheman för tömning, istället för dagens datumstyrda.

Efter en intensiv utvecklingsperiod är det nu dags att testa den nya lösningen i praktiken. Den 25 april startar testet som inkluderar 1400 sopkärl på ett distrikt i Växjö. Lösningen är utvecklad för miljöhusen i så kallade flerbostadshus, men kan över tid utvecklas till fler områden, exempelvis till kärl för trädgårdsavfall.

Målet med den nya innovationen är att den ska leda till både ekonomiska och miljömässiga vinster och därmed intressera avfallsbolag i fler kommuner. En undersökning genomförd av SSAM indikerar att cirka hälften av sopkärlen skulle tömmas mer effektivt om styrningen baserade sig på fyllnadsgraden, istället för datum. Att följa den effekten i praktiken, är det man nu önskar sig när testet drar igång.

Mer information om smarta sopkärl Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 26 april 2022