Diaccess - Digital innovation i partnerskap med näringslivet

Bild

Om Diaccess

Unikt digitaliseringsprojekt där Växjö kommun samarbetar med näringslivet för nya smarta samhällsfunktioner.

Bild

Smart värmesystem

Utveckling sker för att optimera värmetillförseln och minska miljöpåverkan i Växjös skolor.

Bild

Smart snöröjning

Ett styrsystem med realtidsdata för kommunalt vägnät har utvecklats och ska trimmas i vinter.

Nu kallar sopkärlen på sopbilarna

Den nya lösningen av behovsanpassad tömning av sopkärl testas på ett område i Växjö.

Diaccess syftar till att accelerera utvecklingen av digitala lösningar, samt att etablera en modell för verksamhetsnära innovation i partnerskap med näringslivet som kan bestå efter projektslut.

Projektet är ett treårigt projekt inom Urban Innovation Actions (UIA) och genomförs av Växjö kommun i samarbete med Wexnet, Vöfab, Castellum, dizparc, Företagsfabriken, GodaHus samt Linnéuniversitetet.

Följ Diaccessbloggen

Hantera prenumeration