Diaccess digitaliserar framtiden

Diaccess är ett treårigt projekt som syftar till att accelerera utvecklingen av digitala lösningar inom Växjö kommun, samt att etablera en modell för verksamhetsnära innovation i partnerskap med näringslivet.

Behovet av innovation

Hur tar en kommun sig an stora samhällsutmaningar, parallellt med ökade förväntningar om god service och livskvalitet? Växjö Kommuns befolkningsprognos visar en ökande andel äldre, en ökande andel barn i grundskolan och en allt större andel av befolkningen med utländsk bakgrund, vilket ställer nya och större krav på kommunens verksamheter. För att möta dessa behov behöver vi långsiktig planering, där innovation, digitalisering och nya lösningar utgör en byggsten.

Vad är Diaccess?

Diaccess står för Digital Acceleration for Medium Sized Sustainable Cities. Projektet är ett treårigt projekt inom Urban Innovation Actions (UIA) och genomförs av Växjö kommun i samarbete med Wexnet, Vöfab, Castellum, dizparc, Företagsfabriken, GodaHus samt Linnéuniversitetet. Projektet har en budget på cirka 45 miljoner kronor varav 36 miljoner kronor är bidrag från EU-programmet Urban Innovation Actions. Finansieringsbidraget från UIA tilldelas projektet för att en kommun av Växjös storlek ska kunna ta risken att bedriva banbrytande innovationsarbete och hitta nya digitala lösningar, vilka andra städer därefter kan ta del av.

Projektets tre funktioner

Projektet är uppbyggt kring tre huvudkomponenter:

Diaccess ska:

  • Bidra till att uppfylla Agenda2030-målen
  • Bidra till det allmänna digitaliserings-/innovationsklimatet i Växjö
  • Utveckla innovativa lösningar som möter konkreta utmaningar för kommunkoncernens verksamheter​
  • Etablera en samverkansmodell för verksamhetsnära innovation mellan näringslivet och kommunen inom ramen för offentlig upphandling​
  • Etablera infrastruktur som möjliggör den smarta staden​

Om Urban Innovation Actions (UIA)

UIA är ett nytt EU-program som riktar sig till medelstora städer med 50 000-100 000 invånare och som i samverkan mellan olika aktörer vill utveckla världsunika innovationer för hållbar samhällsutveckling. Växjö kommun och Diaccess är i skrivandets stund den andra projektet som finansieras av UIA. Mer om information UIA Länk till annan webbplats..

För mer information om Diaccess, kontakta:

Ansvarig för projektet: Andréa Swedenborg, andrea.swedenborg@vaxjo.se
Ansvarig innovationspartnerskap och upphandling: Magnus Bringhed, magnus.bringhed@vaxjo.se
Ansvarig för tekniska frågor: Reza Kashef, reza.kashef@vaxjo.se

Illustration this project is co-funded by the european regional development fund through the urban innovative actions initiative
Senast uppdaterad: 7 oktober 2022