Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Innovation handlar inte bara om en ny lösning

En ny teknisk lösning är spännande, men vi ska inte glömma användarna.

I Diaccessprojektet har vi tagit näringslivets hjälp med att utveckla nya digitala lösningar utifrån de behov och utmaningar som identifierats i Växjö kommun och koncernbolagens verksamheter. Det har vi gjort genom att upphandla partnerskap för att utveckla den nya lösningen tillsammans.

För tre av våra nya lösningar pågår tester i praktiken i Växjö.

  • Smarta sopkärl, ska kalla på sopbilarna när de är fulla.
  • Fjärrstyrda ställdon i fastigheter skall optimera värmetillförseln till radiatorerna i befintliga fastigheter.
  • Vägsensorer ska tala om för styrsystemet vilka sträckor som ska halkbekämpas och snöröjas.

Tekniken är på plats för samtliga lösningar. Sensorer i kombination med intelligenta system har utvecklats, så vad kvarstår?

De nya tekniska lösningarna kommer att förändra beteenden hos användarna. Som exempel har sopbilarnas chaufförer fram till nu kört på fasta rutter och datumstyrda scheman för tömningen. Förarna har kan sina rutter och arbetet går på rutin. Med den nya tekniken kommer vardagen för förarna att förändras. Från och med april i år kommer sopbilarna på ett testområde i Växjö köra utifrån sopkärlens fyllnadsgrad, vilket för förarna innebär nytt beteende.

För projektets och lösningarnas framgång är det absolut nödvändigt att användarna tar till sig det nya systemet, vill lära sig det, använda det och förbättra det över tid. Först med medarbetarnas engagemang och vilja, kan lösningarna nå sin fulla potential; ekonomiska, miljö och kvalitetseffekter. Att användarna är avgörande för innovationernas framgång, har vi erfarit inom projektet och är anledningen till förändringslednings och kommunikationsinsatser.

En ny teknisk lösning, behöver människor som ambassadörer. Engagerade medarbetare som vill lösningen väl, för att effekterna ska komma. Inte minst är detta viktigt för att fler städer/kommuner skall vilja ta an sig den nya lösningen, eftersom man då vill lyssna på användarna och deras åsikter.

Senast uppdaterad: 9 maj 2022