Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Vad tycker chaufförerna om att sopkärlen nu kallar på sopbilarna för tömning?

Den 25 april startade testet att köra behovsanpassat, det vill säga att tömma utifrån fyllnadsgrad istället för statiska körscheman. Sensorer i kärlen skall skicka information om fyllnadsgrad, vilket ska mynna ut i körlistor till chaufförernas bilar.

Anders Lindholm- Nilsson, driftchef på PreZero, berättar att införandet av det nya systemet med ”behovsanpassad tömning” sker stegvis. Så som systemet fungerar nu i första steget är att sensorer i kärlen skickar information om fyllnadsgraden. Om kärlen inte är tillräckligt fulla, utan bedöms klaras till nästa körning, plockas det aktuella miljörummet bort från körlistan och man kör istället till nästa där fyllnadsgraden är tillräckligt hög. När man är i ett miljörum tömmer man alla kärlen i det rummet.

Vad tycker då chaufförerna om den nya lösningen så här långt?

- Just nu är det ett test, men får man det här till att fungera så kan det bli riktigt bra säger Jonas Gustafsson som är en av två chaufförer som kör på det området där testet genomförs.

Jonas ser potential till minskade och onödiga transporter, eftersom man idag kör till miljöhus där kärlen är långt ifrån fulla. Men även en förbättrad arbetsmiljö.

- Det finns alltid miljörum där det är rena kaosen, säger Jonas. Där man får gräva sig fram för att komma in i miljörummet.

Därför är både ledning och chaufförer positivt inställda till testet som nu genomförs av SSAM i samarbete med PreZero, systemleverantör Bintel AB och Wexnet som står för Lora-nätet till sensorerna.

Testet som genomförs är med 1400 sensorer på kärl runt om på ett område i norra Växjö. Det är det största testet i Sverige och kanske t.o.m. i världen för behovsanpassad tömning.

- Det har funnits projekt som mätt fyllnadsgrad tidigare säger Anders Lindholm-Nilsson, men det som är nytt här är hur det kopplas samman med systemintelligens, som mynnar ut till operativa körscheman till chaufförerna.

Visst finns det farhågor, som man måste hitta lösningar på under testet.

Jonas lyfter nyckelhanteringen som ett exempel, som redan är stökigt idag för chaufförerna när de kör de statiska turerna.

- Det vore skönt att slippa alla nycklar, det skulle göra vår vardag mycket enklare om man inom testet också hittar ett sätt med digital öppning, exempelvis som Swedlock presenterade säger Jonas.

För att det ska bli bra måste också systemintelligensen ta in chaufförernas erfarenhet påpekar Jonas, tex ta hänsyn till hur mycket en bil hinner köra per dag, så att det behovsanpassade systemet inte mynnar ut i alldeles för långa listor vissa dagar. Exempelvis på måndagar är det alltid mycket mer i miljörummen, vilket betyder att intelligensen måste ta hänsyn till det redan torsdag/fredag veckan innan, så att inte allt kommer på just måndagen.

- Men får man till det här kommer det bli riktigt bra, säger Jonas och fortsätter, det bästa är att man känner att de som driver projektet lyssnar på oss och då kan det bli bra.

Intervjun genomfördes den 4e maj av Erika Bernstone.

Medverkande från PreZero: Anders Lindholm-Nilsson (driftchef) och Jonas Gustafsson (chaufför)

Anders och Jonas står framför en grå byggnad där företagets namn Prezero står. Andes har går töja och skägg. Jonas har orange varselkläder på sig.
Senast uppdaterad: 2 juni 2022