Invasiva arter

Invasiva arter är växter som har importerats, snabbt sprider sig och som tar över i naturen. Växterna rubbar balansen och ställer till med problem i ekosystemet. Invasiva arter hotar den biologiska mångfalden i naturen.

EU har tagit fram en lista på arter som är förbjudna att sälja, införa eller sprida. Utöver EU-arterna finns ett flertal arter i Sverige som redan är eller riskerar att bli invasiva. De invasiva arterna är lättspridda och svåra att bli av med.

Invasiva arter i Växjö kommun

Växjö kommun arbetar hela tiden med att bekämpa invasiva arter i den offentliga miljön. De kan även sprida sig till trädgården och där behöver du som fastighetsägare göra en insats och bekämpa växterna.

I Växjö kommun är det framförallt fem arter som ställer till problem: blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka, kanadensiskt gullris och parkslide.

Det finns också problem med fler invasiva främmande arter som sjögull, jätteslide, skunkkalla, sköldpaddor och algssvampsjukdomen Phythophtora som dödar träd.

Bekämpning av växterna måste vara långsiktig och upprepas under lång tid. Har du dem i trädgården eller på din mark – slå av, klipp ned eller ryck upp plantorna.

Om du har bestånd av parkslide bör du fördjupa dig och följa Naturvårdsverkets råd innan du börjar bekämpa växten Länk till annan webbplats..

Trädgårdsavfall från invasiva arter

Du får inte lämna trädgårdsavfall som består av invasiva arter i skogen, i naturen eller på din egen kompost. Lägg dem i dubbla påsar (utan jord) och lämna till Häringetorps avfallsanläggning där de bränns.
Information om hantering av växtmaterialet från invasiva arter, SSAM:s webbplats Länk till annan webbplats..

Kemiska bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel ska endast användas i undantagsfall, till exempel för att bekämpa invasiva arterna: parkslide och jätteloka. Eftersom växt och rotsystem är så tåligt ska du både hugga ned växten och använda kemiska bekämpningsmedel som läggs på den avskurna stjälken. Observera att det är viktigt att vara försiktig med att använda kemiska bekämpningsmedel i närheten av vattendrag och brunnar för att inte förstöra vattnet.

För att kunna bekämpa de invasiva främmande arterna behöver vi veta var de är. Med din hjälp kan vi kartlägga detta. Rapportera in fynd av invasiva arter som du hittar i naturen, skicka med bild och information om var växten finns till Artfaktas webbplats Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 2 maj 2023