Bli familjehem eller jourhem

Alla barn och ungdomar kan inte bo hemma hos sina föräldrar. Då behöver de komma till en annan familj där de kan få trygghet och omsorg under en kortare eller längre tid. Vi söker familjer som, under kortare eller längre perioder, kan öppna sitt hem för ett barn eller en tonåring som behöver bo i familjehem eller jourhem.

Just nu har Växjö kommun extra stort behov av jourhem till barn som är upp till 12 år gamla.

Ett kontrakterat jourhem är ett familjehem som med kort varsel kan ta emot barn som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar. Barnet bor i jourhemmet en kortare period. Det kan handla om allt från några dagar till några månader.

Ett familjehem är en familj som på uppdrag av socialtjänsten tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem under en kortare eller längre tid. Som familjehem har man som uppgift att ge barnet en naturlig hemmiljö och en familjegemenskap. I praktiken betyder det att hjälpa och stötta barnet med vardagliga saker. Utöver det som ingår i vardagssysslor behöver en familjehemsförälder stödja barnet i att ha kontakt med sina föräldrar och även ha kontakt med myndigheter.

Släktingar till barnet eller någon annan som finns i barnets nätverk och känner barnet kan också bli familjehem.

Jourhem

Ett jourhem är ett familjehem som med kort varsel kan ta emot barn eller ungdomar som behöver omedelbart skydd eller stöd. Tanken är att barnet bor i jourhemmet en kortare period under tiden som socialtjänsten utreder barnets framtida behov. Det kan handla om allt från några dagar till flera månader. Ett jourhem är en helt vanlig familj där minst en vuxen är hemma på heltid och finns tillgänglig för det placerade barnet.

Förstärkt familjehem

Med förstärkt familjehem menas att man tar emot barn med mer omfattande behov, exempelvis utagerande beteende, problem i skolan eller stort behov av vuxenkontakt. För att kunna möta dessa barn eller ungdomar är en vuxen i familjen hemma på heltid. 

Familjehem kan se olika ut

Ett familjehem kan se ut på olika sätt, det finns inga färdiga mallar. Ni kan vara en liten eller stor familj, med eller utan barn, bo i staden eller på landet och ha olika kulturell bakgrund. Du kan också vara ensamstående. Ni kan även vara pensionärer som har möjlighet att ta emot ett barn eller en ungdom under en kortare tid. 

  • Som person behöver du vara trygg och nöjd med dig själv och ditt liv. Du behöver ha en god självkännedom, personlig mognad. Du behöver också vara nyfiken, flexibel och tolerant.
  • Som par behöver ni ha en stabil parrelation.
  • Du/ni lever ett stabilt liv, både ekonomiskt och socialt.
  • Du/ni behöver ha goda kunskaper i svenska och vana vid kontakter med olika myndigheter.

Sammanfattningsvis söker vi dig/er som har ett överskott när det gäller tid, plats, stabilitet, kraft och kärlek.

Anmäl ditt intresse

Anmäl intressese av att bli familjehem via e-tjänst på Familjehemsveriges webbplats. Länk till annan webbplats. Du kan också kontakta familjehemsenheten genom att ringa till Växjö kommuns kontaktcenter 0470-410 00.

När du har anmält ditt intresse blir du kontaktad av socialsekreterare. Du får veta mer om vad det innebär att vara familjehem och du får tillfälle att ställa frågor. Om du vill kan du samtidigt, eller vid senare tillfälle, meddela att du vill bli familjehem.

Det är viktigt att varje barn får komma till en familj som möter just det barnets behov För att skapa de bästa förutsättningarna gör kommunen en utredning. Utredningen innebär att vi tar utdrag ur register, gör hembesök och genomför intervjuer.

När utredningen är klar får du veta resultatet och det beslutas om ett eventuellt uppdrag som familjehem.

Innan barnet placeras får du information om barnet och om varför barnet behöver bo hos en annan familj.

Stöd och ersättning

Innan eller under tiden du har ett barn eller en ungdom placerat hos dig behöver du delta i en grundutbildning: Ett hem att växa i - Familjehemmets bok. Grundutbildning för jour- och familjehem. Länk till annan webbplats.

Du har också regelbunden kontakt med familjehemssekreterare och erbjuds regelbundet stöd, fortbildning och handledning.

Du får betalt för omkostnader för till exempel mat, kläder och fritidsaktiviteter. Du får även ett arvode som ni får betala skatt för. Växjö kommun följer Sveriges kommuner och regioners rekommendationer. Länk till annan webbplats.

De familjer som har uppdrag som jourhem eller förstärkt familjehem får ett utökat arvode för att en vuxen person ska kunna vara hemma på heltid. Familjer som har uppdraget som förstärkt familjehem får även ett mer omfattande stöd, utbildning och handledning

Kontaktperson och kontaktfamilj

Det finns andra sätt att ställa upp för ett barn eller en ungdom

En kontaktfamilj öppnar upp sitt hem för ett barn en eller två helger i månaden.

En kontaktperson är en person som barnet/tonåringen träffar för att exempelvis göra någon aktivitet tillsammans.

Senast uppdaterad: 5 juli 2024