Bli kontaktperson

En kontaktperson är någon som regelbundet träffar och ger stöd till en person som behöver det.

Du kan bli kontaktperson för barn och ungdomar som lever i social utsatthet, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller en vuxen med psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, missbruk eller sociala problem. Du kan också bli kontaktperson för en vuxen över 80 år.

Kontaktperson åt barn eller ungdom som är socialt utsatt

Om barnet eller ungdomen lever i social utsatthet blir du ett viktigt stöd för någon behöver en trygg vuxen, utanför sin familj, att anförtro sig åt och göra aktiviteter tillsammans med.

Kontaktperson åt någon med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Om du väljer att bli kontaktperson för en person med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning blir du som en kompis, någon att umgås och prata med. Vanliga aktiviteter att göra tillsammans kan vara att promenera, fika, träna eller gå på bio.

Kontaktperson åt vuxen

Som kontaktperson för en vuxen med psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, missbruk eller sociala problem hjälper du någon att bryta social isolering och ensamhet.

Kontaktperson åt äldre

Du som är kontaktperson åt en äldre person blir ett viktigt stöd för den som upplever ofrivillig ensamhet och som behöver mer socialt umgänge.

Oavsett inriktning är det viktigt att försöker vi matcha personer utifrån ålder, kön, intressen och tillgänglig tid. Det är viktigt att skapa en god relation och därför söker vi någon som har tid för ett långvarigt uppdrag. Du behöver vara över 18 år.

Ekonomisk ersättning och stöd

Du får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet är en ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utlägg vid aktiviteter. Du får också stöd och handledning vid behov. Innan du blir kontaktperson ska du lämna ett registerutdrag från Polisen.

Intresseanmälan för att bli kontaktperson

Du kan hjälpa till på andra sättt om det inte passar dig att bli kontaktperson.

Bli avlösare

Bli kontaktfamilj

Bli ledsagare

Bli stödfamilj

Senast uppdaterad: 5 juli 2024