Om webbplatsen

På denna webbplats ska du som besökare kunna hitta och använda kommunens information och tjänster på ett lättillgängligt och smidigt sätt. Du ska också kunna få en överblick över kommunens service och tjänster, samt informera om aktuella frågor och aktiviteter. Vi vill också uppmuntra till dialog.

Lyssnafunktionen

Vi använder oss av webReader, som gör att texten på webbplatsen kan läsas upp för dig. Det kan hjälpa dig som har svårt att läsa text. Genom att lyssna på texten kan det lättare skapa förståelse av informationen på hemsidan.

Lyssnafunktionen gör att texten på webbplatsen kan läsas upp för dig. Det kan hjälpa dig som har svårt att läsa text. Genom att lyssna på texten kan det lättare skapa förståelse av informationen på webplatsen.

Som användare behöver du inte ladda ner någonting. Du trycker på lyssna-knappen så startar uppläsningen automatiskt.

Hur fungerar Lyssna-funktionen?

För att lyssna på sidans textinnehåll trycker du på lyssna-knappen. En spelare öppnas  och Lyssnafunktionen börjar läsa texten på sidan.

I spelaren kan du:

 • Pausa eller starta om läsningen
 • Stoppa läsningen
 • Använda tidsreglaget för att navigera i ljudfilen
 • Justera volymen
 • Klicka på ikonen för inställningar om du vill anpassa beteendet hos tjänsten
 • Klicka på nedladdningsikonen för att ladda ned ljudfilen
 • Stänga spelaren

Du kan använda "tab" eller "shift+tab" för att navigera i spelaren och trycka "Enter" för att aktivera en knapp eller länk.

Inställningar i Lyssna-funktionen

Du kan göra olika inställningar genom att klicka på ikonen som ser ut som ett "hjul". Här kan du:

 • Välja om du vill att texten ska markeras samtidigt som den läses
 • Välja om du vill att texten ska markeras ord för ord och/eller mening för mening
 • Välja utseende och färg på textmarkeringen
 • Välja om du vill att läshasigheten ska vara långsam, normal eller hög
 • Välja om du vill att sidan ska skrolla automatiskt så att den lästa texten är synlig hela tiden
 • Välja om du vill att lyssna-knappen ska visas när du markerat text.

Tillgänglighet

Växjö kommuns webbplats är byggd enligt W3C:s, World Wide Web Consortium, riktlinjer och standarder.

Ansvarsförklaring

Växjö kommun använder i stor utsträckning Internet som kommunikationskanal via startsidan på denna webbplats. Vi eftersträvar korrekthet och aktualitet i vår information. Vi strävar också efter att så långt som möjligt undvika tekniska störningar. Fel som uppstår på vår webbplats, exempelvis felstavningar och tekniska avbrott åtgärdar vi så fort som möjligt. Växjo kommun ansvarar inte för material som otillbörligen blivit ändrat eller förvanskat på vår webbplats.

Information är ibland en länk till externa webbplatser för vilka Växjö kommun frånsäger sig allt ansvar.

Cookies/kakor

Du lämnar ditt samtycke till att vi placerar kakor på din dator, om din webbläsare är inställd på att tillåta kakor. Du tar tillbaka ditt samtycke genom att ändra webbläsarens inställning.

Lista över cookies/kakor som finns på den här webbplatsen.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

När du skickar e-post, använder våra e-tjänster, beställer informationsmaterial eller lämnar synpunkter lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna återkoppla till dig. För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

Så här behandlar Växjö kommun dina personuppgifter.

Konstverk

Konstverk på webbplatsen skyddas av upphovsrätt enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren.

Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webbplats, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod. Konstverk av upphovsmän som företräds av BUS kontaktas, telefon 08-54 55 33 80, fax 05-54 55 33 98 eller e-post bus@bus.se.

Anpassa webbplatsen

Snabbtangenter Webbplatsen följer Funkas rekommendationer som även Statskontorets vägledning 24-timmarswebben 2.0 använder sig utav. Främsta målgruppen är synskadade och dyslektiker som enkelt behöver hitta vad de söker.

 • S - Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet
 • 0 - Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation
 • 1 - Startsida
 • 2 - Nyheter
 • 4 - Sökfunktion
 • 6 - FAQ 
 • 7 - Kontakt

De flesta moderna webbläsare har stöd för snabbkommandon för att navigera på webbplatsen. Hur du aktiverar snabbkommandot beror på vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder.

Windows

 • Internet Explorer: ALT och Snabbkommando, sedan ENTER
 • Mozilla och Netscape: ALT och Snabbkommando
 • Firefox: ALT och SHIFT och Snabbkommando
 • Opera: SHIFT och ESC och Snabbkommando

Mac

De flesta webbläsarna: CTRL och Snabbkommando Se din webbläsares hjälpavsnitt för mer information. Textstorlek
Textstorleken kan ändras, i de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. I annat fall hittar du alternativ för att ändra textstorlek i webbläsarens menyer:

Internet Explorer

 1. Gå in under Visa på menyn längst upp i webbläsarfönstret.
 2. Klicka på Textstorlek.
 3. Välj önskad storlek.

Mozilla Firefox

 1. Gå in under View på menyn längst upp i fönstret.
 2. Välj Textsize.
 3. Välj Increase för att göra texten större eller decrease för att göra den mindre. 

Frågor och synpunkter om innehållet på www.vaxjo.se

Har du frågor eller synpunkter på innehållet på denna webbplats är du välkommen att höra av dig till oss via e-post: info@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022