Självservice, e-tjänster och blanketter

Här har vi samlat alla våra e-tjänster och blanketter för att du ska kunna utföra ärenden när det passar dig. Tjänsterna är sorterade efter ämnen.

Förskola och skola

Ansök om allt som rör barn och elever i grundskolan, gymnasiet och inom vuxenutbildningen.

Felanmäl och lämna synpunkter

Anmäl trasig gatubelysning
eller annat fel. Tyck till, ge oss beröm eller klagomål.

Mina sidor

Skapa och följ dina ärenden eller läs dina meddelanden. Logga in med e-legitimation eller bank-ID.

Stöd och omsorg

Sök stöd och hjälp av olika former, ansök om att bli god man eller sök bidrag.

Bygga och bo

Sök bygglov, anmäl ägarbyte för vatten och avlopp eller ansök om att få ha vissa djur.

Kultur och fritid

Anmäl evenemang, boka dator och studiebesök på biblioteket eller ansök om bidrag och stöd för förening.

Medborgarförslag

Lämna medborgarförslag, då tas ditt förslag upp i en politisk nämnd.

Borgerlig vigsel

Här kan du boka borgerlig vigsel.

Parkering

Här kan du ansöka om parkeringstillstånd.

Företag och jobb

Hitta lokaler för ditt företag, ansök om grävningstillstånd eller alkoholtillstånd. Beställ arbetsgivarintyg vid avslutad anställning.

Förtroendevalda

Som förtroendevald i Växjö kommun kan du lämna motioner och interpellationer samt avsäga dig ditt uppdrag.