Internationellt

Ökat samarbete mellan människor skapar goda förutsättningar för en fredlig utveckling, stabilitet och hållbar tillväxt. Kunskap och förståelse för andra kulturer underlättar integration av nya svenskar.

Omvärldsbevakning

Växjö påverkas allt mer av händelser utanför Sveriges gränser. Genom att hålla en hög nivå på omvärldsbevakning  får kommunen en god framförhållning och kan göra rätt investeringar. Detta gäller såväl politisk inriktning som ny teknik och forskning.

EU-projekt

Bidrag till olika typer av projekt är ett viktigt sätt för EU att påverka utvecklingen i medlemsländerna och kandidatländerna. Eftersom programmen speglar EU:s utvecklingsriktning betyder deltagande i EU-projekt att kommunen tillförs kunskap och investeringar som behövs i framtiden.

Internationella besök

Genom att sätta Växjö på kartan internationellt genereras turism och studiebesök som ger intäkter till näringsidkare och på lång sikt företagsetableringar.

Rekrytering

Möjlighet att arbeta med internationella kontakter är en viktig faktor vid rekrytering av ny personal och öppnar utvecklingsmöjligheter för de redan anställda. Växjö kan i framtiden komma att behöva arbetskraft från andra länder genom arbetskraftsinvandring.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2018
Politik och demokrati