Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Blågrönas förslag till budget presenterad

Idag presenterade majoriteten i Växjö kommun sin budget för 2021. Prognoserna för kommande år visar på fortsatta utmaningar för kommunsektorn kopplat till demografi, skatteintäkter och sysselsättning. Därför poängterar Blågröna att budgeten behöver kraftsamla och prioritera en trygg välfärd i hela kommunen, fler bostäder på landsbygden, bättre näringslivsklimat och fler kulturupplevelser.

Budgeten har namnet Trygg välfärd. Beslut om budgeten tas av kommunfullmäktige den 17 november.

Blågröna Växjös budgetberedning har bestått av Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, Eva Johansson (C), vice ordförande kommunstyrelsen, Jon Malmqvist (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Gunnar Nordmark (L), gruppledare för Liberalerna, Cheryl Jones Fur (MP), vice ordförande i tekniska nämnden, Magnus P. Wåhlin (MP), Oliver Rosengren (M), Andreas Olsson (C), Anna Zelvin (KD).

Här finns Blågrönas budgetförslag som presenterades den 3 november. , 804 kB.

Senast uppdaterad: 11 november 2020