Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget presenterad

Idag presenterade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sitt förslag till budget för 2022 under namnet Ett jämlikt Växjö. Den största satsningen vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet göra på skolan och omsorgen.

Senast uppdaterad: 7 juni 2021