Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Alliansens förslag till budget 2023 presenterad

Idag presenterade Alliansen i Växjö kommun sitt förslag till budget för 2023. Budgeten innehåller bland annat en skattesänkning och satsningar på välfärd och höjd beredskap.

- Vi fortsätter ha välfärdens kärna och växjöbornas bästa i fokus. Nästa år kombinerar vi sänkt skatt, resurstillskott till välfärden och höjt överskottsmål. Det är ett styrkebesked för Växjös ekonomi. Vi kan stärka hushållen, trygga välfärden och säkra investeringstakten samtidigt, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

I Allianspartiernas (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) budget finns också satsningar på Växjö kommuns medarbetare, skolmat, Evedalsområdet och elevhälsa.

- Nu höjer vi återigen friskvårdsbidraget med 500kr till 2000kr, en förmån vi vill erbjuda våra medarbetare och som är en viktig del i arbetet med att vara attraktiv arbetsgivare. Vi fortsätter arbetet för att öka elevers nöjdhet kring skolmaten genom att nu införa större valfrihet med kött och vegetariskt varje dag i skolmaten. Maten i skolan är det viktigaste målet för att eleverna ska orka prestera hela skoldagen och det här är verkligen efterfrågat, säger Andreas Olsson (C) kommunalråd.

- Efter att ha tagit beslut om nya omklädningsrum tar vi nu nästa steg i förädlingen av Evedalsområdet. Vi tillskjuter ytterligare en miljon kronor årligen som exempelvis skulle kunna användas till en utedansbana, en gästbrygga eller en renovering av hopptornet, säger Jon Malmqvist (KD), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

- Vi höjer under nästa år skolpengen riktat till kvalitet i undervisning. Vi ser ett behov av att arbetet för barn och ungas psykiska hälsa och gör kraftfulla satsningar på elevhälsan. Fler ska få det stöd de behöver, satsning görs därför på NPF-säkring av skolan och en särskild stödgaranti för LSS och barn i behov av särskilt stöd. säger Gunnar Nordmark (L), ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

Den 7 juni beslutar kommunfullmäktige om en preliminär budget för 2023. På kommunfullmäktige i november, efter valet, beslutas om den slutgiltiga budgeten som ska gälla för 2023.

Alliansens budgetförslaget i sin helhet. , 1 MB.

Senast uppdaterad: 31 maj 2022