Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Förnyat strategiskt partnerskap för en dynamisk kunskapsregion

Under torsdagen signerade representanter från Växjö kommun, Kalmar kommun, Linnéuniversitetet och Linnékåren en överenskommelse om ett fortsatt strategiskt partnerskap.

Den förnyade överenskommelsen gäller i tre år från 1 januari 2023 och är en förlängning av ett avtal som har sitt ursprung från 2017. Överenskommelsen syftar till att möjliggöra en starkare kunskapsregion och bygga relationer mellan studenter, akademi, näringsliv, offentlig verksamhet och samhället i stort. Partnerskapet syftar även till att positionera Växjö och Kalmar som attraktiva universitets- och studentstäder och viktiga tillväxtregioner.

- Det är en unik och långsiktig samverkan med universitetet, kåren och Kalmar kommun som vi är stolta över. Vi vet att det är i samverkan vi är starka och kan skapa största möjliga utväxling mot en öppen, kreativ och lärande kunskapsregion. Jag ser mycket fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

Det strategiska partnerskapet och överenskommelsen bidrar till att skapa en strukturerad och kunskapsbaserad grund för det fortsatta samarbetet.

- Vi har tillsammans en svårslagen ställning där vi tack vare partnerskapet kan jobba strategiskt och tvärvetenskapligt mot morgondagens utmaningar som exempelvis framtida kompetensförsörjning och arbetskraftsbrist. Det är tillsammans vi skapar en region som är attraktiv för studenter, forskare, invånare och näringsliv, säger Monica Skagne, kommunchef i Växjö kommun.

De som signerade överenskommelsen var

  • Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande Växjö kommun
  • Monica Skagne, kommunchef Växjö kommun
  • Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande Kalmar kommun
  • Annette Andersson, kommundirektör Kalmar kommun
  • Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet
  • Therése Iveby Gardell, universitetsdirektör Linnéuniversitetet
  • Ludvig Malmquist, ordförande Linnékåren
  • Elin Gunnarsson, verksamhetsledare Linnékåren
Senast uppdaterad: 13 januari 2023