Uppdrag att påbörja planeringsarbete för ny simhall

Kommunstyrelsens ordförande Malin Lauber (S) meddelade under onsdagen 28 juni att hon har gett kommunchefen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att påbörja planeringsarbete av byggnation av ny simhall på Bäckaslövsområdet.

Det formella inriktningsbeslutet kommer att fattas av kommunstyrelsen i augusti.

Om allt går enligt plan skulle byggnationen kunna påbörjas under 2025 och en ny simhall stå klar några år senare.

Senast uppdaterad: 29 juni 2023