Eldningsförbudet upphävs i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat att häva eldningsförbudet i Kronobergs län. Förbudet upphör att gälla från och med fredag 30 juni klockan 16.00.

SMHI:s prognoser för de kommande dagarna anger att det är låg brandrisk att vänta, men Länsstyrelsen vill fortsatt uppmana till försiktighet med att elda i skog och mark.

Skulle väderläget förändras och återigen bli torrare och varmare kan ett nytt eldningsförbud införas med kort varsel.

Mer information på www.lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 30 juni 2023