Uppdrag att påbörja planeringsarbete för ny simhall - nu beslutat av kommunstyrelsen

Onsdagen den 28 juni meddelade kommunstyrelsens ordförande Malin Lauber (S) att hon gett kommunchefen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att påbörja planeringsarbete av byggnation av ny simhall på Bäckaslövsområdet. Idag togs det formella inriktningsbeslutet av kommunstyrelsen.

Parallellt med uppdraget att ta fram beslutsunderlag har kommunchefen även fått i uppdrag att utreda hur området kring den nuvarande simhallen kan utvecklas. Kommunchefen har även fått i uppdrag att ta fram förslag på vilken offentlig verksamhet som kan inrymmas i simhallens nuvarande byggnad.

I planeringsarbetet ska även möjligheten att bygga ishall i anknytning till den nya simhallen beaktas.

Kommunchefen ska återkomma med en första rapportering om uppdraget vid kommunstyrelsens sammanträde i september.

Om allt går enligt plan kan byggnationen påbörjas under 2025 och en ny simhall stå klar några år senare.

Senast uppdaterad: 15 augusti 2023