Personuppgiftsincident har upptäckts kring betyg

I veckan fick en anställd på Växjö kommun information om att alla anställda och elever kom åt filer med elevers personuppgifter så som namn, personnummer, betyg, klass och skola. Filerna inkluderade alla elever som varit registrerade i kommunen 2015–2022. När detta upptäcktes stängdes ytan direkt ner och åtgärder gjordes för att hindra obehöriga från att komma åt uppgifterna.

Växjö kommun har gjort en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten. Incidenten innebär att obehöriga kommit åt elevers personuppgifter. Det är endast elever och anställda på Växjö kommun som kunnat nå filerna. Säkerhetsåtgärder vidtogs direkt genom att bland annat stänga ned filerna. Säkerheten har efter detta skärpts och utredning av det som har hänt pågår.

Filerna skapades för att kunna ta fram statistik som en del i verksamhetens förbättringsarbete. Det har på grund av den mänskliga faktorn skett en misshantering då dessa filer lagrats på en yta som inte uppnår kraven för hur Växjö kommun ska hantera den typ av information. Det har resulterat i att filerna varit tillgängliga för obehöriga elever och anställda på kommunen.

Vid frågor, kontakta personuppgiftsansvarig nämnd på e-post utbildningsnamnden@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 13 oktober 2023