Ny samverkansöverenskommelse i Växjö kommun

Den 7 november signerar Växjö kommun en ny samverkansöverenskommelse för 2023–2027 tillsammans med lokalpolisområde Växjö. Det långsiktiga samarbetet fortsätter för att öka tryggheten för de som bor och verkar i kommunen.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 7 november kommer Växjö kommun tillsammans med Polisen signera en ny samverkansöverenskommelse. Målet är att tillsammans öka tryggheten och minska brottsligheten inom kommunen. Överenskommelsen pekar ut vilka områden som prioriteras och hur de trygghetsskapande och brottsförebyggande insatserna kommer att riktas framöver.

- Den samverkan som finns mellan polisen, civilsamhället och kommunen är avgörande för att trygga vårt samhälle. Nu har vi tagit fram en ny överenskommelse utifrån lägesbilden vi har i dagsläget och hur vi ser på arbetet framöver, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utifrån den lokala lägesbilden och analys över brott och otrygghet som görs årligen i kommunen har fyra prioriterade områden valts ut att ingå i samverkansöverenskommelsen.

De prioriterade områdena är:

  • Trygghet i offentlig miljö inklusive våld i offentlig miljö
  • Organiserad brottslighet
  • Nyrekrytering av barn och unga till kriminella grupper
  • Öppen narkotikaförsäljning

- Genom att ingå i en samverkansöverenskommelse möjliggör och skapar vi förutsättningar för ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete utifrån lokala problembilder, säger Anna Lindell, lokalpolisområdeschef Växjö.

Samverkansöverenskommelsen mellan lokalpolisområde Växjö och Växjö kommun gäller till och med 30 september 2027.

Kommunstyrelsen tar beslut om samverkansöverenskommelsen den 7 november. Nästa steg är att ta fram fördjupade analyser av prioriterade områden och åtgärdsplaner.

Senast uppdaterad: 17 oktober 2023