Ann-Sofi Persson blir ny hållbarhetschef på Växjö kommun

Nu är det klart att Ann-Sofi Persson tillsätts som ny hållbarhetschef på Växjö kommun. Ann-Sofi Persson är i dag avdelningschef för hållbarhet och affärsutveckling på Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) och har jobbat på SSAM sedan februari 2022.

- Tjänsten som hållbarhetschef är en helt ny tjänst som fanns med i budgeten för att fortsätta driva hållbarhetsutvecklingen framåt. Vi ser fram emot förstärkningen vi får genom att ha Ann-Sofi på plats, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande.

Som ett led i Växjö kommuns hållbarhetsarbete har en ny tjänst skapats för att accelerera det breda hållbarhetsarbetet och etablera Växjö som föregångare inom området. Därför utökas koncernledningen nu med en hållbarhetschef.

- Vi har sedan länge jobbat med hållbarhetsfrågor och är en bra bit på vägen i det arbetet, men vi behöver fortsätta göra mer för att nå våra uppsatta mål för Hållbara Växjö 2030, säger Catharina Rydberg Lilja, kommunchef.

Ann-Sofi Persson har tidigare erfarenhet från flera chefsuppdrag på SSAM och har även bland annat varit förvaltningschef på Ljungby kommun.

- Jag ser fram emot att tillsammans med medarbetarna på hållbarhets- och utvecklingsavdelningen bidra till en fortsatt utveckling inom området. Det som lockar med tjänsten är just det att Växjö redan är erkänt bra i frågorna men inte nöjer sig där utan vill bli ännu bättre, säger Ann-Sofi Persson.

Den nya tjänsten som hållbarhetschef kommer att vara direkt underställd kommunchefen. Ann-Sofi Persson börjar sin tjänst på Växjö kommun den 19 januari 2024.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2023