Budgetförslag inför 2024 presenteras

Den 21 november fattar kommunfullmäktige det slutgiltiga beslutet om Växjö kommuns budget för 2024. Inför det ges samtliga partier som representeras i kommunfullmäktige möjlighet att lägga fram sina budgetförslag.

Nyheten är uppdaterad den 14 november med Sverigedemokraternas budgetförslag.

Nyheten är uppdaterad den 7 november med Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas budgetförslag.

Idag har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterat sitt budgetförslag för 2024. Centerpartiet har deltagit i arbetet med att ta fram förslaget.

Moderaterna kommer tillsammans med Kristdemokraterna och Liberalerna att lägger fram ett eget budgetförslag inför kommunstyrelsen den 7 november. Sverigedemokraterna kommer att lägga fram sin budget inför kommunfullmäktige den 21 november.

Partiernas budgetförslag för 2024

Budgetförslaget från S, V och MP har i dag antagits av kommunstyrelsens arbetsutskott. Den 7 november ska det behandlas av kommunstyrelsen och det slutgiltiga beslutet fattas av kommunfullmäktige den 21 november.

Arbetet med att ta fram internbudgetar planeras att vara klara under februari 2024 för politiskt beslut.

Senast uppdaterad: 16 november 2023