Växjö kommun får två nya mötesplatser

I samband med byggnation av ny simhall på Bäckaslövsområdet kommer området kring nuvarande simhallen att utvecklas till en ny grön mötesplats för invånare och besökare.

Den nuvarande simhallsbyggnaden kommer att finnas kvar och bli en publik plats där människor kan mötas. Vilken verksamhet som ska vara i den nuvarande simhallen är ännu inte helt klart. Ett förslag på innehåll kommer att presenteras till våren 2024.

Området kring den nuvarande simhallen kommer också att utvecklas i syfte att skapa en attraktiv aktivitetsplats med närhet till Växjösjön.

Den nya moderna simhallen på Bäckaslövsområdet kommer att ha en högre ambitionsnivå än den nuvarande. Vi bygger för framtida generationer och ett större Växjö med plats för fler besökare. Den kommer även att ha ett centralt läge som det är lätt att ta sig till via cykel, kollektivtrafik, till fots eller via bil.

Beslutet att bygga en ny simhall på Bäckaslöv har tagits i full politisk enighet. Den nya simhallen väntas stå klar inom några år.

Senast uppdaterad: 16 november 2023