Ur kommunfullmäktiges dagordning den 12 december

Tisdagen den 12 december sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Allmänheten är välkomna att följa mötet på plats, eller via vår webbsändning.

Mötet börjar klockan 14.00. Bland annat följande ärenden behandlas:

  • Utdelning av Växjö kommuns hedersbelöning av särskilda skäl
  • Extrastöd till föreningsliv
  • Vänortsavtal mellan Växjö kommun och Kalush i Ukraina

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund börjar cirka klockan 17.00 (maximalt 30 minuter). Om du inte vill ställa din fråga på plats så kan du mejla den till kommunstyrelsen@vaxjo.se. Du kan sedan ta del av svaret i direktsändningen eller i efterhand på vår webbplats.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

Senast uppdaterad: 5 december 2023