Växjö kommun signerar klimatkontrakt

Fredag den 8 december, under European Viable Cities Day, signerar kommunstyrelsens ordförande Malin Lauber (S) tillsammans med de politiska ledarna för 22 andra kommuner, generaldirektörer för sex nationella myndigheter samt innovationsprogrammet Viable Cities 2023 års version av Klimatkontrakt 2030.

Malin Lauber (S) skriver under Klimatkontrakt 2023

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram för klimatneutrala och hållbara städer som får stöd i en gemensam satsning av Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Viable Cities driver satsningen Klimatneutrala städer 2030 där Växjö är en av de deltagande kommunerna. Inom ramen för detta är det överenskommet att varje år skriva under ett så kallat Klimatkontrakt.

Nu skriver Växjö kommun på Klimatkontrakt 2030 för fjärde året i rad.

– I Växjö har vi goda erfarenheter av att klimatomställningen ger positiva effekter på samhället i stort. Omställningen till ett biobaserat energisystem gynnade lokala skogsägare och bidrog till minskad sårbarhet och ökad ekonomisk tillväxt. Jag är övertygad om att den omställning vi behöver göra inom transportsektorn också kommer föra med sig positiva effekter i form av ökad attraktivitet, färre olyckor och bättre folkhälsa.

För att nå hela vägen till Klimatkontraktets mål om klimatneutralitet 2030 är Växjö beroende av beslut som fattas av regering, riksdag och EU. Tillsammans med övriga 22 kommuner kan vi därför bli en kraft som påverkar beslut i rätt riktning för att lokala klimatmål ska kunna nås, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

Klimatkontrakt 2023

Mer information om Viable Cities

Under European Viable Cities Day manifesteras det gemensamma arbetet mellan 23 svenska kommuner, generaldirektörer från Energimyndigheten, Vinnova, Formas, Tillväxtverket, Trafikverket och Naturvårdsverket samt Viable Cities ledning. Aktörerna jobbar gemensamt för att uppnå målet om klimatneutrala och hållbara städer och Klimatkontrakt 2030 är en del av det arbetet.

Film VIable Cities på två minuter Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 8 december 2023