Växjö kommun inväntar Folkbildningsrådets granskning av studieförbundet Ibn Rushd

Växjö kommun har tagit del av den granskning som Folkbildningsrådet har gjort av viss verksamhet i studieförbundet Ibn Rushd. I granskningen framgår att förbundet har brustit i efterlevnaden av villkoren som gäller för att få statliga medel från Folkbildningsrådet.

- Vi ser allvarligt på det som har framkommit där Folkbildningsrådet bland annat har tittat på om det har förekommit studiematerial som är oförenligt med såväl villkoren för stadsbidrag som svensk lagstiftning, säger Martina Forsberg (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Folkbildningsrådet har beslutat om att studieförbundet ska återbetala del av statsbidrag samt begärt att förbundet ska redovisa en åtgärdsplan i början av 2024.

Växjö kommun ger endast stöd till studieförbund som beviljas statsbidrag och som bedrivs i Växjö kommun.

Mot denna bakgrund väljer Växjö kommun att avvakta Folkbildningsrådets uppföljning av studieförbundet innan kommunen beslutar om fortsatt ekonomiskt stöd till förbundet. Även redovisningen som Växjö kommun årligen begär in från studieförbund som är verksamma i kommunen kommer att väga in i beslutet.

Växjö kommun har varit i kontakt med studieförbundets östra distrikt där Kronobergs län ingår. Enligt dem rör det aktuella ärendet inte några föreningar eller verksamheter i länet.

För mer information om granskningen av studieförbundet, besök folkbildningsradet.se Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 20 december 2023