Linnéstipendiet 2024 går till forskning om AI-algoritmer för ett klimatsmart lantbruk

Växjö och Kalmar kommuners stora Linnéstipendium för forskning inom hållbar utveckling tilldelas i år Björn Lindenberg, Institutionen för matematik, för projektet "AI-algoritmer för ett klimatsmart lantbruk”.

Igår presenterades mottagaren av Växjö och Kalmar kommuners stora Linnéstipendium vid juryns sammanträde på Linnéuniversitetet i Kalmar. Stipendiet på 500 000 kronor syftar till att främja Linnéuniversitetets forskning som bidrar till hållbar utveckling.

- Björn Lindenberg har presenterat ett spännande projekt som berör viktiga frågor inom smarta energisystem och innovativt lantbruk. Projektet har stor potential att gynna fler verksamheter och stärka vår livsmedelsproduktion, säger Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kalmar kommun.

- Hållbarhet är avgörande för både Kalmar och Växjö kommuner. Vi är stolta över att stödja detta pris och samarbetet med Linnéuniversitetet för att främja forskning som ger nytta i vår region, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande Växjö kommun.

- Björns projekt är förankrat i en reell utmaning där syftet att skapa förutsättningar för hållbara självförsörjande lantbruk verkligen bidrar till att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling, säger Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet.

Juryns motivering:

Sverige har idag för låg självförsörjningsgrad av livsmedel. För att minska vår sårbarhet i en föränderlig värld, behöver lantbruken säkerställa en jämn tillgång till energi. Det finns goda förutsättningar inom svenskt lantbruk för att investera i egenproduktion av energi via sol, vind eller biogas. En viktig frågeställning i detta sammanhang är att optimera energisystemen på gårdsnivå.

Projektet syftar till att ta fram intelligenta algoritmer för effektivisering och optimering av energisystemen. På sikt ska algoritmerna kunna vara en del av den dagliga driften av ett modernt självförsörjande och lönsamt lantbruk med stabil livsmedelsproduktion, skyddad från yttre faktorer och med ett stort nettoöverskott av förnyelsebar el. På sikt kan lantbruket uppnå totalt oberoende drift gentemot övriga nätet med klimatsmarta energilösningar (så kallad ö-drift).

Genom att införa den nyaste teknologin i en av de äldsta näringarna kan projektet skapa förutsättningar för en robust livsmedelsproduktion i Sverige, med stor potential till skalbarhet. Detta skapar väsentlig nytta i våra regioner, där de gröna näringarna spelar en stor roll för hållbar utveckling.

Prisutdelning

Den fysiska utmärkelsen, bestående av en glaspjäs och ett diplom, överlämnas under den akademiska högtiden den 2 februari 2024. Forskningsstipendiet kommer att utbetalas under 2024.

Juryn bestod av:

  • Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande, Kalmar kommun
  • Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun
  • Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet
  • Jane Wågsäter, hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Kalmar län
  • Jessica Nordin, hållbarhetschef Södra

Om Linnéstipendiet:

Linnéstipendiet, instiftat av Växjö och Kalmar kommuner sedan 2011, är ett årligt forskningsstipendium på 500 000 kronor som syftar till att stödja Linnéuniversitetets forskning inom hållbar utveckling. Juryn bedömer forskningens vetenskapliga kvalitet, långsiktiga konsekvenser för hållbar utveckling, innovationsgrad, praktisk tillämpning och nytta inom regionen samt samverkan med näringslivet och/eller offentlig sektor.

Senast uppdaterad: 12 januari 2024