Ur kommunfullmäktiges dagordning den 27 februari

Tisdagen den 27 februarisammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Allmänheten är välkomna att följa mötet på plats, eller via vår webbsändning.

Mötet börjar klockan 14.00. Bland annat följande ärenden behandlas:

  • Antagande av strategisk områdesplan för Braås
  • Ändring av miljö- och byggnämndens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
  • Motion om att utreda möjliga lokaler och ytor för motorintresserad ungdom i Växjö kommun
  • Uppdrag om att ändra i Växjö kommuns resepolicy

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund börjar cirka klockan 16.30 (maximalt 30 minuter). Om du inte vill ställa din fråga på plats så kan du mejla den till kommunstyrelsen@vaxjo.se. Du kan sedan ta del av svaret i direktsändningen eller i efterhand på vår webbplats.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

Senast uppdaterad: 20 februari 2024