Nu startar lokalprojektet för ny simhall

Idag, 5 mars, beslutade kommunstyrelsen att starta lokalprojekt för ny simhall i Bäckaslöv. På sammanträdet togs även beslut om inriktningen för projektet.

Inriktningsbeslutet innehåller förslag på olika delar som den nya simhallen skulle kunna innehålla, exempelvis 50-metersbassäng, multibassäng, läktare, familjebad, gym och relax. Förslaget baseras på genomförda utredningar, benchmarking, dialog med intressenter samt den politiska ambitionsnivån.

Nu går simhallsprojektet in i en ny fas där respektive del i förslaget ska utredas vidare i detalj:

- Det känns jättebra att vi har en riktning att jobba vidare med. Sedan kommer vi ta ställning till respektive del i förslaget utifrån flera parametrar som ekonomi och ytterligare inspel från olika intressenter för att få fram den bästa lösningen. Det kan både falla bort delar från nuvarande förslag eller tillkomma nya delar i innehållet, säger Malin Lauber (S), ordförande i kommunstyrelsen.

16 april kommer Växjö kommun bjuda in allmänheten till ett informationsmöte om nya simhallen och hur tankar går kring nuvarande simhallstomt:

- Simhallen är en fråga som engagerar väldigt många, både invånare och näringsidkare, och då det extra viktigt med transparens och dialog. Det är också ett komplext projekt på många sätt vilket gör att informationsmöte som forum lämpar sig väldigt bra för att skapa förståelse, berättar Malin Lauber (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Nu väntar ett omfattande och detaljerat utredningsarbete med ytterligare dialog med olika intressenter för att få fram behovsanalys, tomtvolym och en första kostnadsbedömning. När det finns på plats ska beslut om projektering fattas.

2024-02-26: Förslag om inriktning av nya simhallen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 5 mars 2024