Växjö kommun välkomnar till utvecklingsdialog

Du som bor i Rottne serviceortsområde är välkommen på möte med kommunens tjänstepersoner och områdets samhällsföreningar den 7 maj i Rottnegården.

Utvecklingsdialogen utgår från enkätsvaren kommunen fått från invånare i Rottne serviceortsområde. Växjö kommuns landsbygdsteam finns på plats, tillsammans med samhällsföreningar från området.

Många av enkätsvaren handlar om ungdomsfrågor och vi vill gärna nå flera målgrupper och gärna ungdomar. Ta med dig din dotter/son eller ditt barnbarn och kom! Vi går igenom svaren på den utskickade enkäten och för samtal i grupper. Målet är att komma fram till hur vi tillsammans kan bidra till att utveckla attraktiviteten för området och hitta lösningar på de utmaningar man lyft i enkäten.

När: tisdag den 7 maj klockan 18.00-20.00
Var: Rottnegården, Löpanäsvägen 1, Rottne

Anmäl dig senast den 30 april på: vaxjo.se/landsbygdsutveckling

Växjö kommun arbetar för ökad dialog med boende och föreningar på landsbygden för att lära oss av varandra, omvärldsbevaka och hållbart utveckla Växjö kommun tillsammans för att göra det mer attraktivt att leva, bo och arbeta på landsbygden.

Varmt välkommen!

Karta över Rottne serviceortsområde
Senast uppdaterad: 25 april 2024