Miniorlandslaget får Växjö kommuns pris för lika villkor 2024

Årets vinnare av Växjö kommuns pris för lika villkor är utsedda av kommunstyrelsen och går till Miniorlandslaget. De får priset för sina insatser med träning och idrottsaktiviteter för barn och unga. Kommunen delar ut pris för lika villkor varje år för att uppmärksamma insatser som ökar inkludering i samhället.

Miniorlandslaget får Växjö kommuns pris för lika villkor 2024 för samhällsperspektivet. De får priset för att de främjar idrottsdeltagande men också samhörighet och vänskap bland barn och unga med olika bakgrund.

- Vi är verkligen glada att ge Växjö kommuns pris för lika villkor till Miniorlandslaget. De har på kort tid gjort fantastiska insatser för att inkludera och öka samhörighet och jämlikhet bland så många barn, säger Pernilla Bodin (MP), ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott. Miniorlandslaget har samarbetat med IFK Växjö, Atea i Växjö och Växjö kommuns personal i Araby Park Arena. Miniorlandslagets framgång är ett gott exempel på vad man kan göra genom samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och föreningsliv för att göra sociala insatser, lyfter Pernilla Bodin.

Miniorlandslaget har inte bara träning och idrottsaktiviteter för barnen, de får också in gemenskap och vänskap. Genom engagerade ledarteam skapas dessutom ett engagemang hos både barn och deras föräldrar. Därför får de Växjö kommuns pris för lika villkor 2024 ur ett samhällsperspektiv.

Priset består av ett diplom och en summa pengar.

Om pris för lika villkor

 

Senast uppdaterad: 28 maj 2024