Miljonbidrag för att utveckla arbetet med unga som står utanför arbete och studier

Unga i Kronobergs län är i ett allt längre utanförskap och nu har Växjö kommun fått medel beviljat från Svenska ESF-rådet för att förbättra och utveckla det förebyggande arbetet för att stödja denna målgrupp.

Fokus i projektet, SKRUVAS, kommer att vara på samordningen mellan skola, det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och arbetsmarknadsverksamheterna samt socialtjänst. Detta för att bättre och tidigare fånga upp unga och deras behov i kritiska övergångar, så som mellan skolstadier och skolslut. Dessa övergångar har länets kommuner identifierat som kritiska då det med dagens arbetssätt finns en risk att målgruppen under de perioderna inte får det stöd de kan behöva för att klara övergången på egen hand.

- Det viktigaste är att ungdomar går klart skolan och sedan kommer ut i arbetslivet, så att de inte hamnar i utanförskap. Med det här projektet vill vi ge målgruppen rätt förutsättningar och det stöd de behöver – hela vägen från grundskolan fram till arbetslivet, säger Tomas Blad Lindahl, enhetschef för projektenheten Kronoberg.

Projektet kommer att ha en metodutvecklingsdel för målgruppen 13–17 år och en arbetsmarknadsdel med fördjupat individuellt stöd till målgruppen 18–24 år. Projektstart är den 2 september 2024 och varar i två år med beräknat 660 deltagare inom länet.

- Vi är väldigt glada att ha fått projektmedlet beviljat och ser fram emot att sätta i gång med arbetet, säger Tomas Blad Lindahl, enhetschef för projektenheten Kronoberg.

Projektet startar den 2 september 2024 med Växjö kommun som projektägare. Det är totalt 5,5 miljoner kronor som beviljats av Svenska ESF-rådet.

Om Svenska ESF-rådet

Genom fonder finansierar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU.

Senast uppdaterad: 19 juni 2024