Spontanytor för idrott för idrott

I Växjö kommun finns en mängd ytor som inte är bokningsbara men som fungerar utmärkt att bedriva utomhusträning på.

På följande ytor finns belysning. Kom ihåg att ytorna inte är bokningsbara - här samsas vi om utrymmet

 • Tetraedern – stort utegym vid Trummen intill gång och cykelbana.
 • Kampaängen – träningspaviljong
 • BootKampen – hinderbana vid Kampen
 • Campus utegym Tufvan + Stallvägen
 • Pär Lagerkvist skola - utegym med generell belysning på skolgården
 • Norrastugan + VAIS-torpet
 • Aktivitetspark Torparängen
 • Hovs aktivitetspark
 • Arabyparken – bland annat klättring och parcour
 • Skatebana vid Spetsamossen
 • Geometriparken Teleborg
 • Tomtabacken – backe på Hov
 • Kala höjden – perfekt för tuff backintervallsträning.
 • Danneborgs fotbollsplan – grusplan utmed Norrleden
 • Löparbanor på Värendsvallen
 • Vasagatan Hovshaga – grusplan
 • Björkvallen Sandsbro – grusplan
 • Brittatorp TK, klubbstugan Viljan – renoverat bas-utegym nära elljusspåret.
 • Stationsparken Lammhult

Beskrivning och foton av de flesta platserna finns på Naturkartan. Länk till annan webbplats.

Aktivitetsytor utan direkt belysning. Gång- och cykelvägar i området är belysta vilket gör att ytorna till viss del får spridningsljus

 • Trumpetvägen – aktivitetspark
 • Solberget (gamla vattentornet) har frisbee- korgar runt om i hela området
 • Linnéparken
 • Strandbjörket
 • Domprostmossen
 • Spetsamossen
 • Lassaskog's vattenmagasin är en stor yta med lite Amfie teaterskänsla.
 • Bredvid Lassaskogs lekplats vid den stora gräsmattan finns en pulkbacke för de mindre barnen.
 • Pumptracken Hovshaga, Hovsdalsvägen
Senast uppdaterad: 10 augusti 2023