Växjö teaters historia

Växjö teater har en lång historia, från 1800-talet då det var en rödmålad lada till dagens vackra byggnad som är byggnadsminne sedan 1964.

Högsäsongen för teater i Växjö var kring Sigfridsmässomarknad i februari. Från 1807 användes en rödmålad lada som teaterlokal. Den låg vid stadens yttersta gräns mot väster – vid nuvarande konditori Askelyckan – och klarade de båda stadsbränderna 1838 och 1843. Ytterligare en teaterlokal omnämns på 1820-talet. Denna låg vid Teatertorget men förstördes vid branden 1843.

Efter de båda stadsbränderna insåg ledande personer att teaterverksamheten och intresset för teater i staden behövde bättre och mer ändamålsenliga lokaler. Rådman Wittock, greve Posse och provinsialläkare Wennberg tog initiativet att bilda ett teateraktiebolag och annonserade 1848 efter entreprenör för uppförande av ett "spektakelhus" på det så kallade Askebruksgärdet. Byggnaden ritades av länsarkitekten Teodor Ankarsvärd, som även har ritat stadshotellet i Växjö. Entreprenör för projektet blev murarmästare Jonas Malmberg. Denne gjorde konkurs på grund av bygget och fick gå från hus och hem. Fram till 1944 drevs Växjö teater som ett privatägt bolag men det året övertog Växjö stad aktierna i bolaget. Anledningen till övertagandet var framför allt att det fanns ett stort behov av ny- och ombyggnad.

1952 genomfördes en inre renovering. Stolarna i salongen byttes ut, scenen förändrades och ett orkesterdike för 18 personer byggdes. Tre år senare, 1955, gjordes en tillbyggnad för att tillgodose behovet av artistloger, kulissmagasin och kanslilokaler. 1964 förklarades Växjö teater som byggnadsminne.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2021
Se och göra