Cykelbox

Cykelboxen är till för cyklisternas säkerhet. Den ska hindra en olycka mellan cyklisten och ett svängande fordon.

I korsningen Linnégatan-Norra Esplanaden och korsningen Linnégatan-Storgatan i Växjö finns det en cykelbox.

Genom att ha en cykelbox före en korsning får cyklisterna ett eget utrymme framför stopplinjen för motordrivna fordon.

Det betyder exempelvis att en bilförare måste stanna några meter längre bak än tidigare. På så sätt får bilföraren cyklisten framför sig vilket gör cyklisterna syns bättre i trafiken.

Var uppmärksam!

Det är fortfarande viktigt att du som cyklist är uppmärksam i korsningen. Ställ dig inte i cykelboxen när trafiksignalen lyser gult eller grönt.

Cykelboxen finns även i andra städer. I Stockholm finns det till exempel mer än 300 trafikljuskorsningar med cykelboxar. 

Så här beskriver VGU, Vägar och gators utformning, Korsningar 07 Detaljutformning, hur en cykelbox är tänkt att fungera:

"En cykelbox framför stopplinjen för andra fordon i signalplacerad korsning innebär att cyklisterna står framför övrig fordonstrafik, kan placera sig med tanke på den fortsatta färden och har ett försprång när trafiksignalen slår om till grönt."

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2017
Trafik och stadsplanering