Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Cykelbox

Cykelboxen är till för cyklisternas säkerhet. Den ska hindra en olycka mellan cyklisten och ett svängande fordon.

I korsningen Linnégatan-Norra Esplanaden och korsningen Linnégatan-Storgatan i Växjö finns det en cykelbox.

Genom att ha en cykelbox före en korsning får cyklisterna ett eget utrymme framför stopplinjen för motordrivna fordon. Det betyder exempelvis att en bilförare måste stanna några meter längre bak än tidigare. På så sätt får bilföraren cyklisten framför sig vilket gör cyklisterna syns bättre i trafiken.

Var uppmärksam

Det är fortfarande viktigt att du som cyklist är uppmärksam i korsningen. Ställ dig inte i cykelboxen när trafiksignalen lyser gult eller grönt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering