Cykla i rondeller

De flesta rondeller i Växjö är gjorda för att cyklister ska cykla inne i rondellen. Men vissa cyklister upplever otrygghet i rondellen och väljer att cykla på övergångsstället. Växjö kommun har därför byggt om några rondeller där vi erbjuder båda lösningarna.

Cyklister kan dels fortsätta att cykla i rondellen, dels välja att cykla på cykelpassager intill övergångsstället. Syftet med åtgärden är att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister.

Hur cyklar du i rondellen?

Variant 1

Cykla som ett fordon i rondellen och håll lite till höger om en tänkt mittlinjen i rondellen vilket förhindrar att fordon kan köra om dig. Följ fordonsflödet och cykla ut ur rondellen med en "blinkning" för bakomvarande fordon.

Variant 2

Cykla upp på cykelvägen på trottoaren (enligt pilarna i gata) och korsa vägen på cykelpassagen över till andra sidan på gatan. Fortsätt på cykelvägen och följ därefter pilarna längs med gatan eller cykelvägen.

På vissa gator är cykelpassagen också upphöjd för att skapa en mer trafiksäker passage. När det är utryckningsväg för ambulans samt prioriterad sträcka för kollektivtrafiken är det ingen upphöjd cykelpassage.

När du passerar en rondell tänk på att söka ögonkontakt med fordonsförare för att undvika olycka. Både bilist och cyklist har skyldighet att visa varande hänsyn.

Trafikregler

När fordonsförare kör ut ur en rondell och ska passera en cykelpassage, ska dessa köra med låg hastighet och ge cyk­lande som är ute på eller just ska ut på cykelpassagen, tillfälle att passera.

Tänk dock på att cyklister i en del cykelpassagesituationer också har väjningsplikt till exempel när du korsar en väg på en cykelpassage. Att du har väjningsplikt när du kommer in på en väg från en cykelbana samtidigt som bilföraren har skyldigheter mot dig som cyklist på en cykelpassage kan verka motsägelsefullt. Genom att både du och bilisten har skyldigheter tvingas ni båda ta hänsyn till varandra. Då ökar säkerheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2021