Tomtkön

När kommunen har nya villatomter till försäljning sker fördelning enligt turordning i tomtkön. Här kan du läsa om regler, avgift med mera som gäller i kön.

För att få köpa en ny kommunal villatomt måste du vara registrerad i den kommunala tomtkön. Äldre och nya tomter som ingen har visat intresse för kan du däremot köpa utan krav på medverkan i tomtkön.

Hur du ställer dig i tomtkön

Registrering i tomtkön sker efter anmälan via e-tjänst och betalning av köavgift (400 kronor per kalenderår). Om du inte kan använda dig av e-tjänsten kontakta kommunen på 0470-410 00

Anmälan till kommunens tomtkö

När du vill köpa en tomt

Vi skickar information om nya tomter via e-post till dig som står i tomtkön och publicerar också informationen här på vaxjo.se.

Vid försäljning av nya tomter ska intresseanmälan lämnas in och fördelning sker i turordning enligt placering i tomtkön. Idag står cirka 865 personer i kommunala tomtkön.

Ansök om förvärv av kommunal tomt

Senast uppdaterad: 28 juni 2023