Värmepumpar

Innan du installerar bergvärme-, jordvärme- eller sjövärmepump måste du anmäla det till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Fastighetsägare ansvarar för att anmälan kommer in, men installatören kan oftast hjälpa till med teknisk information. Handläggningstiden hos miljö-och hälsoskyddskontoret är 3-6 veckor. En avgift på 1 918 kronor tas ut för handläggningen.

Kraven på försiktighet beror bland annat på var fastigheten ligger och hur långt det är till brunnar och vattentäkter. Inom vissa områden tillåts inga värmepumpsinstallationer med värmeuttag ur mark.

För att minska risken för miljöproblem och öka tryggheten för installatörer och fastighetsägare krävs från och med den 1 januari 2016 att all borrning för bergvärme i kommunen utförs av borrare som är certifierade.  

Skicka in anmälan i tid

Om inte anmälan kommer in innan värmepumpen installeras, debiterar miljökontoret en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor. Är anläggningen större än 100 kW är avgiften 25 000 kr. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Bygga och bo