Brände Udde förskola

På Brände Udde förskola använder vi naturen som lärmiljö, vilket ger barnen möjlighet till lugn, motoriska utmaningar och en god ljudmiljö. Vi strävar efter en väl avvägd dag med få avbrott. Det erbjuds flera möjligheter för språk och kommunikation och vi strävar efter att barnen ska utveckla tillit till sin egen förmåga, ha inflytande och känna delaktighet och därav utveckla en gemensamhetskänsla och förståelse för varandras olikheter.

Kontakt och sjukanmälan

Sjukanmälan Länk till annan webbplats.

Fjärilar

Telefon: 0470-419 25

Larver

Telefon: 0470-432 87

Fåglar

Telefon: 0470-432 88

Busster

Telefon: 0470-419 27

Rektor Rebecca Gunnarsson

Telefon: 0470-432 71
E-post: rebecca.gunnarsson@vaxjo.se

Biträdande rektor Emma Wilsborn Hedberg

Telefon: 0470-59 95 71
E-post: emma.wilsborn-hedberg@vaxjo.se

Hitta till oss

Besöksadress: Tingsrydsvägen 10, 355 91 Växjö
Hitta till Brände Udde förskola Länk till annan webbplats.

Förskolebuss

Förskolan Brände Udde har tillgång till en förskolebuss - det är en mobil förskola som varje dag tar med barnen ut till olika härliga naturområden. Genom förskolebussarna sätts utomhuspedagogiken i fokus och barnen får vara med om spännande äventyr och samtidigt lära sig ett varsamt förhållningssätt till naturen och miljön. Läs gärna om hur en dag på förskolebussen kan se ut i dokumentet En dag på förskolebussen Busster, under rubriken Relaterade dokument, eller titta på den korta filmen:

YouTube Visningbild
Senast uppdaterad: 31 maj 2024