Brände Udde förskola

På Brände Udde förskola använder vi naturen som lärmiljö, vilket ger barnen möjlighet till lugn, motoriska utmaningar och en god ljudmiljö och vi strävar efter en väl avvägd dag med få avbrott. Det erbjuds flera möjligheter för språk och kommunikation och vi strävar efter att barnen ska utveckla tillit till sin egen förmåga, ha inflytande och känna delaktighet och därav utveckla en gemensamhetskänsla och förståelse för varandras olikheter.

Brände Udde förskola

Kontakt och sjukanmälan

Grodorna

Telefon: 0470-432 87

Ekorrarna

Telefon: 0470-432 87

Fåglarna

Telefon: 0470-432 88 

Förskolechef Rebecca Gunnarsson 

Telefon: 0470-432 71
E-post: rebecca.gunnarsson@vaxjo.se

Hitta till oss

Besöksadress: Tingsrydsvägen 10, 355 91 Växjö
Hitta till Brände Udde förskolalänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2018
Förskola och skola