Förskolan Bokelund

På förskolan Bokelund har vi under en längre tid arbetat med vår pedagogiska miljö så att den ska vara tillgänglig, utforskande och estetisk. På detta sätt vill vi skapa möjligheter för barnen att ha ett reellt inflytande över verksamheten så att de utvecklas till kreativa, engagerade, nyfikna och trygga världsmedborgare. Förskolan arbetar åldershomogent och har en avdelning för varje åldersgrupp.

Utvecklingsdagar 2024

Fredag 20 september
Måndag 4 november

Under hösten 2024 har förskolan utvecklingsdagar den 20 september och 4 november. Förskolan har dessa dagar öppet med begränsade öppettider för de familjer som har behov av omsorg.

Syftet med utvecklingsdagarna är att personalen ska följa upp och utvärdera verksamheten. Under dessa dagar så erbjuder vi även kompetensutveckling för vår personal. Genom detta så hoppas vi att utveckla våra förskolor, så att de blir de bästa för våra barn.

Kontakt och sjukanmälan

Sjukanmälan Länk till annan webbplats.

Lilla Ru

Telefon: 0470-79 64 01

Nasse

Telefon: 0470-79 64 02

Ior

Telefon: 0470-79 64 03

Tiger

Telefon: 0470-79 64 04

Nalle Puh

Telefon: 0470-79 64 05

Rektor Marie Sunesjö

Telefon: 0470-79 64 06
E-post: marie.sunesjo@vaxjo.se

Hitta till oss

Besöksadress: Försommarvägen 8, 352 37 Växjö
Hitta till förskolan Bokelund Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2 juli 2024