Förskolan Saga

På Saga är den pedagogiska miljön väl genomtänkt med rum och material som inspirerar till lek och lärande. Den ska möjliggöra för barnet att bli aktivt, företagsamt och nyfiket. Material och miljö ska vara tillåtande och tillgänglig för barnen. Vi pedagoger är lyhörda och närvarande med barnen. Det innebär att vi tar tillvara på barnens egna erfarenheter men ger dem också nya upplevelser som de kan använda vidare i sitt utforskande.

Förskolan Saga

Skymap. Förskolan Saga och utemiljön

Kontakt och sjukanmälan

Kulan 1,2,3

Telefon: 0470-59 95 53

Glädjen 1,2

Telefon: 0470-59 95 50

Lyckan 1,2

Telefon: 0470-59 95 51

Stenen 1,2,3

Telefon: 0708- 87 03 86

Rektor Ulrika Mårtensson

Telefon: 0470-433 38
E-post: ulrika.martensson@vaxjo.se

Hitta till oss

Besöksadress: Infanterigatan 3, 352 35 Växjö
Hitta till förskolan Sagalänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2020