Förskolan Saga

På Saga är den pedagogiska miljön väl genomtänkt med rum och material som inspirerar till lek och lärande. Den ska möjliggöra för barnet att bli aktivt, företagsamt och nyfiket. Material och miljö ska vara tillåtande och tillgänglig för barnen. Vi pedagoger är lyhörda och närvarande med barnen. Det innebär att vi tar tillvara på barnens egna erfarenheter men ger dem också nya upplevelser som de kan använda vidare i sitt utforskande.

En grå byggnad med röda och blåa detaljer och ett svart tak.

Kontakt och sjukanmälan

Sjukanmälan Länk till annan webbplats.

Kulan 1,2,3

Telefon: 0470-59 95 53

Glädjen 1,2

Telefon: 0470-59 95 50

Lyckan 1,2

Telefon: 0470-59 95 51

Stenen 1,2,3

Telefon: 0708- 87 03 86

Rektor Agneta Iburg

Telefon: 0470-434 15
E-post: agneta.iburg@vaxjo.se

Biträdande rektor Åsa Roos

Telefon: 0470-438 38
E-post: Asa.Roos@vaxjo.se

Hitta till oss

Besöksadress: Infanterigatan 3, 352 35 Växjö
Förskolan Saga - karta i Google maps Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 11 januari 2024