Förskolan Slottet

På förskolan Slottet råder ett gott och öppet klimat mellan pedagoger, barn och föräldrar. Barn och pedagoger lär av varandra och utvecklas tillsammans. På Slottet arbetar pedagogerna nära barnen och låter dem få utrymme för sin kreativitet och är uppmärksamma på vad som gör barnen engagerade.

Våra miljöer är inspirerande, utmanande och tillåtande så att verksamheten blir värdeskapande för alla. Varje barn ges rika möjligheter att integrera med andra utanför sin avdelning, både på förskolan och i samhället i stort. När barnen slutar på förskolan vill vi att de ska ha förstärkt sina förmågor och fortsätter att vara kreativa, engagerade, nyfikna och trygga.

Wtt rött tegelhus med brunt tak. På husfasaden sitter en skylt med förskolans namn

Kontakt och sjukanmälan

Sjukanmälan Länk till annan webbplats.

Stjärnan

Telefon: 0470-434 56

Månen 

Telefon: 0470-437 35 

Solen 

Telefon: 0470-434 55

Rektor
Kristina Jakobsen
Telefon: 0470- 432 06
E-post: kristina.jakobsen@vaxjo.se

Biträdande rektor
Katarina Pong-Petersson
E-post: katarina.pong-petersson@vaxjo.se
Telefon: 0470-418 28

Hitta till oss

Besöksadress: Slottsbrovägen 1, 352 61 Växjö  
HItta till förskolan Slottet Länk till annan webbplats. 

Senast uppdaterad: 9 april 2024