Ledighet

Här finns information om ansökan om ledighet från undervisning

Ledighet kan endast undantagsvis beviljas för enskild angelägenhet. Semesterresor betraktas inte som enskild angelägenhet. Beviljad ledighet registreras som giltig frånvaro. Ogiltig frånvaro kan påverka rätten till studiemedel. Ansökan ska göras minst 14 dagar innan ledighet.

Ansökan om ledighet görs via Skola24.

Kontakter

Senast uppdaterad: 13 september 2023